Viskum

 

Viskum hørte inden reformationen i 1536 til Viborg bispestol, hvor den var et administrativt knudepunkt for bispernes omfattende godsbesiddelser i Sønderlyng og Middelsom herreder.

I 1665 nedbrændte den gamle oprindelige hovedbygning, hvorefter en ny blev bygget under Bertel Dons Jensens ejerskab.

Hovedbygningen er af forholdsvis ny dato, da den først blev opført omkring 1780.

Gårdens stamdata gennem tiden

Viskum

Viskum
Østervangsvej 28
8830 Tjele
Hovedbygningen er opført ca. 1780, nordfløjen 1860
Ingen oplysninger
Midtjylland - Viborg
-
333 ha 
 - ager 187 
 - eng 69 
 - skov 77 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Villy Jensen
SGS 2011
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk