Vesterbygårdvej 20, 4490 Jerslev Sjælland 
 

Kulturmiljø

Vesterbygaard har en stor have. Her findes resterne af de vandfyldte voldgrave med broer over samt en pavillon. Haven er delvis omkranset af en kampestensmur og indeholder alléer af lind. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Vesterbygaard

Vesterbygaard
Vesterbygårdvej 20
4490 Jerslev Sjælland
Hovedbygningen er opført 1844-46
Ingen oplysninger
Sjælland - Kalundborg
-
325 ha 
 - ager 282 
 - skov 23 
 - andet 20 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Adam Estrup, Dorte F-W Estrup
SGS 2011, Roussell, bd. 3, s. 206
Vesterbygaard
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk