Vesterbygårdvej 20, 4490 Jerslev Sjælland 
 
Ejerrække
 • (1300-t.)        Slægten Munk
 • (1354-1480)    Roskilde bispestol
 • (1480-1489)    Hans Navl
 • (1489-1506)    Jørgen Navl
 • (1506-1562)    Jørgen Navl Jørgensen
 • (1562-1564)    Johan Friis
 • (1564-1664)    Kronen
 • (1664-1700)    Gabriel Marselis
 • (1700-1719)    Kronen
 • (1719-1729)    Niels Hansen Fuglede
 • (1729-1745)    Niels Henrichsen
 • (1745-1750)    Henrich Henrichsen Hjelmstierne
 • (1750-1757)    Christian Lerche
 • (1757-1766)    Amalie M. C. Leiningen-Westerburg, gift Lerche
 • (1766-1804)    Georg Flemming Lerche
 • (1804-1850)    Christian Cornelius Lerche
 • (1843-1880)    Christen Andreas Fonnesbech
 • (1880-1907)    Karen Sophie Hauberg, gift Fonnesbech
 • (1907-1913)    Orla Fonnesbech-Wulff
 • (1913-1934)    Henry Emil Fonnesbech-Wulff
 • (1934-1936)    Laura Elisabeth Hastrup, gift Fonnesbech-Wulff
 • (1936-1970)    Orla Fonnesbech-Wulff
 • (1970-1997)    Niels Fonnesbech-Wulff
 • (1997-2002)    Boet efter Niels Fonnesbech-Wulff
 • (2002-      )    Dorte Fonnesbech-Wulff, gift Estrup
 • (2004-      )    Adam Estrup
Gårdens stamdata gennem tiden

Vesterbygaard

Vesterbygaard
Vesterbygårdvej 20
4490 Jerslev Sjælland
Hovedbygningen er opført 1844-46
Ingen oplysninger
Sjælland - Kalundborg
-
325 ha 
 - ager 282 
 - skov 23 
 - andet 20 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Adam Estrup, Dorte F-W Estrup
SGS 2011, Roussell, bd. 3, s. 206
Vesterbygaard
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk