Vesterbygårdvej 20, 4490 Jerslev Sjælland 
 

Ejerhistorie

Vesterbygaard er formentlig opstået ud af den ene del af landsbyen Jorløse, og gården tilhørte i middelalderen slægten Munk. Derudover ved vi ikke meget om Vesterbygaards tidlige historie. Gården lå en tid under Roskilde bispestol, men var sidst i 1400-tallet ejet af Hans Navl. Han er begravet i Sorø Kirke, hvor der findes en ligsten for ham og hans kone.

Vesterbygaard var en mindre herregård, der muligvis i perioder har haft status som almindelig fæstegård. Som herregård har den kun sjældent fungeret som bolig for ejeren, men den har i stedet spillet en rolle i den store kabale af jord og godser, som de danske godsejere skulle have til at gå op imellem sig. Allerede i 1560'erne blev Vesterbygaard offer for en sådan matador, da Johan Friis købte gården som et led i sine store godsopkøb. Kort efter overtagelsen mageskiftede, dvs. byttede, Johan Friis Vesterbygaard med Kronen til gengæld for andre besiddelser, der passede bedre i hans kabale. I de følgende hundrede år tilhørte Vesterbygaard Kronen, og gården blev lagt til Kalundborg Len og dermed administreret af kongens lensmænd.

For at dække de store gældsposter, som Kronen havde opbygget efter 1600-tallets mange krige med  Sverige, begyndte man at sælge ud af Kronens besiddelser. Den hollandske storkøbmand, Gabriel Marselis, havde lånt mange penge til Kronen, og som betaling overtog han i 1664 Vesterbygaard, foruden en række herregårde andre steder i landet. Gabriel Marselis samlede store godsbesiddelser i Danmark, og ejede ikke mindre end fire herregårde syd for Aarhus. En af disse herregårde, Havreballegård, bærer i dag navnet Marselisborg og fungerer som kongefamiliens residens i Aarhus.

I 1729 købte Niels Henrichsen Vesterbygaard. Han var oprindeligt købmand fra Island, men fik i Danmark en karriere som både rådmand, justitsråd og viceborgmester. Hans søn, Henrich Henrichsen, overtog Vesterbygaard i 1745. Han var uddannet i teologi fra Københavns Universitet og fik ligesom sin far en administrativ karriere. I 1747 blev han adlet under navnet Hjemstierne og i 1777 tiltrådte han embedet som gehejmeråd, en af kongens nærmeste rådgivere. Bedst kendt er han dog for sin store bogsamling, som blev afleveret til Det Kongelige Bibliotek og i dag kan genfindes under navnet "Den Hjelmstierne-Rosencroneske Bogsamling".

Fra 1750 til 1843 tilhørte Vesterbygaard slægten Lerche og var underlagt et af landets største godser, grevskabet Lerchenborg ved Kalundborg. Desværre blev godset ikke drevet særlig godt, og midt i 1800-tallet fik godset problemer med gæld og dårlig økonomi; Vesterbygaard måtte frasælges.

Køberen var Christen Andreas Fonnesbech, som opførte den nuværende hovedbygning. Han var uddannet jurist og arbejdede i længere tid i den offentlige administration. I 1858 gik Christen Fonnesbech ind i politik, og det blev starten på en lang politisk karriere som både finansminister, indenrigsminister og en kort overgang, 1874-1875, også som konseilspræsident (statsminister).

Vesterbygaard tilhører endnu efterkommerne efter Christen Andreas Fonnesbech. Fra 2002 tilhører gården Dorte Fonnesbech-Wulff Estrup og hendes mand, Adam Estrup, der driver landbrug og skovdrift samt udlejning af boliger og erhvervslejemål.

Gårdens stamdata gennem tiden

Vesterbygaard

Vesterbygaard
Vesterbygårdvej 20
4490 Jerslev Sjælland
Hovedbygningen er opført 1844-46
Ingen oplysninger
Sjælland - Kalundborg
-
325 ha 
 - ager 282 
 - skov 23 
 - andet 20 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Adam Estrup, Dorte F-W Estrup
SGS 2011, Roussell, bd. 3, s. 206
Vesterbygaard
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk