Vesterbygårdvej 20, 4490 Jerslev Sjælland 
 

Hovedbygning

Det er uvist, hvordan de oprindelige bygninger på Vesterbygaard så ud. 

I 1832 blev Vesterbygaard beskrevet som en simpel forpagtergård med to fløje i mursten og bindingsværk. Den ene bygning havde tegltag, mens de andre var stråtækte.

Christen Andreas Fonnesbech opførte de nuværende bygninger omkring 1844-46. Hovedbygningen er opført i tre fløje i en enkelt etage oven på en høj kælder. Bygningen er opført i mursten og har helvalmet tegltag med kviste. Den midterste fløj har en gennemgående frontspids. 

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

 

Andre bygninger

Avlsgården er opført som et trelænget anlæg, placeret nord for hovedbygningen, som sammen med denne danner et halvlukket gårdrum. Den ældste avlsbygning er fra 1818 og er i bindingsværk og mursten med tegltag. De øvrige avlsbygninger er af nyere dato og opført i mursten med tegltag.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredet.

Gårdens stamdata gennem tiden

Vesterbygaard

Vesterbygaard
Vesterbygårdvej 20
4490 Jerslev Sjælland
Hovedbygningen er opført 1844-46
Ingen oplysninger
Sjælland - Kalundborg
-
325 ha 
 - ager 282 
 - skov 23 
 - andet 20 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Adam Estrup, Dorte F-W Estrup
SGS 2011, Roussell, bd. 3, s. 206
Vesterbygaard
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk