Ulstrup

 

Hartvig Kaas, der var ejer af Ulstrup i slutningen af 1600-tallet, deltog som oberstløjtnant i slaget ved Lund (1676).

Ulstrups nuværende hovedbygning blev opført i 1819 efter at den gamle trefløjede hovedbygning var brændt ned.

Ulstrup tilhørte op til 2005 familien Houe, der var kommet i besiddelse af gården i 1912.

Gårdens stamdata gennem tiden

Ulstrup (Nordjylland)

Ulstrup
Røde Anes Vej 10
7700 Thisted
Hovedbygningen er opført 1819 efter brand
Ingen oplysninger
Nordjylland - Thisted
-
113 ha 
 - ager 104 
 - eng 4 
 - skov 5 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Leo Skydt Jørgensen
SGS 2011, Roussell, bd. 12, s. 264
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk