Trudsholm

 

Trudsholm var i over hundrede år ejet af slægten Krumpen, som også anlagde gården på sin nuværende placering.

Den nuværende hovedbygnings hovedfløj blev opført i 1654 af Kjeld Krag. Den smukke avlsbygning i egebindingsværk fra 1700-tallet er stadig bevaret. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Trudsholm (Østjylland)

Trudsholm
Trudsholm Alle 10
8970 Havndal
Hovedfløjen er opført 1651, kælderen under nordre sidefløj opført i det 16. århundrede
Ingen offentlig adgang - kan ses fra vej
Midtjylland - Randers
-
421 ha 
 - ager 185 
 - eng 15 
 - skov 215 
 - andet 6 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Chr. F. la Cour
Stilling, s. 213, SGS 2011
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk