Ejerhistorie

Sønderskov tilhørte i 1448 Jakob Nielsen. Han var ikke adelig og måtte derfor ikke eje herregården, som han havde giftet sig til. Jakob Nielsen overdrog i forlængelse heraf sin egen, hustruens og muligvis også sønnernes andel af gården til Ribe domkapitel. 

Blot fyrre år senere havde kapitlet imidlertid skilt sig af med gården, der i 1483 var ejet af Henrik Steen, der var i familie med Jakob Nielsens hustru. Gården blev ved hans død delt mellem sønnen, Niels Steen og datteren Anne Steensdatter. Anne Steensdatter overtog med tiden hele gården, som hun bragte med ind i ægteskabet med Thomas Galskyt.

Gården tilhørte i løbet af hele 1500-tallet slægten Galskytte indtil Bege Clausdatter Emmikesen i 1600 solgte gården til Børge Rosenkrantz. Rosenkrantz opholdt sig mest på sin skånske herregård Ørup og boede således ikke på gården, som efter hans død 1614 blev solgt til Thomas Juel.

Juel opførte den nuværende hovedbygning, ligesom han efter sigende selv har lavet alt smedejernsarbejde på gården. Ifølge rygterne skulle han på et tidspunkt være blevet overrasket af Christian IV (1577-1648) iført sit arbejdstøj og var da så beskidt, at kongen ikke kunne genkende adelsmanden.

Thomas Juels nevø Manderup Due arvede i 1648 gården efter sin barnløse onkel. Due var lensmand i Thy og opholdt sig i modsætning til sin søn Jørgen Skeel Due - der arvede såvel Sønderskov som lensmandsposten - ikke så meget på Sønderskov. Jørgen Skeel Due, der var en meget berejst og veludannet mand, slog sig imidlertid ned på gården, hvor han havde en betragtelig stab.

Efter hans død overtog sønnen Jørgen Christoffer Due gården. Han var stærkt forgældet, og Sønderskov forfaldt i løbet af hans tid på gården. Tilstanden var så dårlig, at der gik rygter om, at han hverken pløjede eller tilsåede gårdens marker.

I 1720 måtte han pantsætte gården til Hans Bachmann, der senere købte den. Hans datter Christine Margrethe Bachmann overtog Sønderskov i 1747 og bragte den i 1750 med ind i ægteskabet med Samuel Nicolaus Claudius, der var amtsforvalter i Slesvig.

Claudius ønskede at forbedre gårdens drift og gik i gang med at øge fæstebøndernes hoveri. Fæstebønderne klagede over det øgede hoveri, og myndigheder gav - til Claudius store fortørnelse - dem delvist ret i deres klager. Claudius blev derfor pålagt at indskrænke hoveri, og i frustration herover valgte han i 1769 at sælge Sønderskov.

Dette salg satte startskuddet for en periode med mange forskellige ejere, der kun sad på gården i kort tid. I løbet af denne tid blev store dele af gårdens fæstegods frasolgt, men også selve hovedgårdsjorden blev udstykket og frasolgt.

Først da Peder Momsen i 1819 købte Sønderskov, blev ejerskabet mere stabilt. Efterkommere af Peder Momsen sad på gården indtil 1925, hvor den i forbindelse med en byttehandel kom i J. Bundsgaards besiddelse.

Gårdens historie i 1900-tallet er - som i 1700-tallet - præget af mange ejere og hyppige handler. Op gennem 1970'erne og 1980'erne gik Sønderskov i forfald. Imidlertid købte tømrermester Helge Kragelund gården i 1986 og foretog gennem de næste syv år en gennemgribende restaurering.

Museet på Sønderskov har til huse på gården. Museet er kulturhistorisk egnsmuseum med ansvarsområde i såvel arkæologisk som nyere tids historie. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Sønderskov

Sønderskov Hovedgård - Museet på Sønderskov
Sønderskovgårdvej 2
6650 Brørup
Opført 1614-20, ombygning 1721-24. Restaureret 1986-92
Ja.Museet er åbent tirsdag-søndag, januar lukket
Syddanmark - Syd- og Sønderjylland - Vejen
-
3.9 ha

museum
-
Ejendomsanpartsselskabet Sønderskov
Stilling, s. 211, sonderskov.dk, ois.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk