Sødringholm

Sødringholm tilhørte før Reformationen Aarhus bispestol.

Sødringholm har flere gange været en del af et større godskompleks, hvilket bl.a. har haft den betydning, at der kun i perioder har boet herskab på gården.

Sødringholms oprindelige udseende kendes ikke, men i kilderne er det muligt at spore detaljerede beskrivelser af gården helt tilbage fra 1667.

Den nuværende hovedbygning, som består af tre fløje i én etage, blev opført i 1757 af ejeren Niels Secher.

Gårdens stamdata gennem tiden

Sødringholm

Sødringholm
Sødringholmvej 10
8970 Havndal
Hovedbygningen er opført 1758-59
Ingen oplysninger
Midtjylland - Randers
-
852 ha 
 - ager 397 
 - eng 40 
 - skov 380 
 - hede 35 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Leif Skov, Anders Skov
SGS 2011
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk