Hovedbygning

Der er kun meget få og spredte oplysninger om bygningerne på Rumohrsgaard, men hovedbygningen var på Hans den Yngres tid omkring år 1600 meget forfalden. Han restaurerede derfor gården efter sigende med sten hentet fra gården Snogbæklund på Sundeved, som han havde købt året før. Hvor længe denne nye bygning stod, er dog uvist.

I en tekst fra 1811 blev hovedbygningen beskrevet som en lang fløj af brandmur med et fundament af gode, huggede marksten. Bygningen var kun i en etage og delvis med kælder.

Det nuværende stuehus er en kortere og meget enkel, grundmuret bygning fra sidst i 1800-tallet. Det er opført i gule sten med røde murbånd og saddeltag. Bygningen er muligvis opført over to omgange, eftersom den sydlige del virker ældre end den nordlige.

I 1958 blev bygningen moderniseret og dens spidsbuede indgangsparti blev taget ned.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

Andre bygninger

Avlsbygningerne, der fik lov at stå indtil 1936, var efter sigende mere imponerende end hovedbygningen. De bestod af nogle stråtækte bindingsværkslader fra renæssancetiden af såkaldt saksisk type med høje, knægtbyggede gavle. På den ene stod årstallene 1630 og 1756 samt hertug Frederik Christians monogram i jern. De lå parallelt foran hovedbygningen på det meget store voldsted, som vidner om et anseeligt gårdanlæg måske opført af Ditlef Rumohr i slutningen af 1500-tallet. De nuværende avlsbygninger i gule sten er fra 1877 og frem.

Lidt nordvest for Rumohrsgaard ved Lillemølle ligger to gamle husmandssteder, der blev solgt fra herregården. De er stråtækte og hvidkalkede, grundmurede bygninger fra 1781 og 1783, og de udgør et velbevaret og fint par.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Rumohrsgaard

Rumohrsgaard
Hundslevvej 20
6440 Augustenborg
Stuehuset er opført 1700
Ingen oplysninger
Syddanmark - Syd- og Sønderjylland - Sønderborg
-
370 ha 
 - ager 155 
 - forpagtet 215 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
Hed tidligere Søbo
Holger Iversen
SGS 2011, Roussell, bd. 16, s. 234, FBB
-
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk