Kulturmiljø

Indtil 1940 havde gården en ældre lade øst for kostalden samt et ishus af egebindingsværk.

Gården har eget vandværk.

I 1965 åbnede en af Jyllands mest moderne grusgrave på Ørumgaards vestlige marker.

Gårdens stamdata gennem tiden

Ørumgaard (Midtjylland)

Ørumgaard
Sønderskovvej 5
8721 Daugård
Hovedbygningen er opført 1855, kælderen er fra ca. 1100
Ingen oplysninger
Midtjylland - Hedensted
-
342 ha 
 - ager 196 
 - eng 10.1 
 - skov 97 
 - park/have 5 
 - sø 9 
 - andet 24.9 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning
150ha bortforpagtet 2011
Steen Erik Højgaard
SGS 2011
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk