Ejerhistorie

Den tidligste historie om Ørumgaard ved man ikke meget om. I 1458 skrev væbneren Ove Skale sig til gården. Hans svigersøn overtog gården efter ham.

I 1600-tallet var Ørumgaard del af Henrik Billes vidstrakte besiddelser, som også omfattede herregårdene Billeskov, Tirsbæk og Skerrildgård. Godset deltes mellem sønnerne, og Ørumgaard arvedes af Knud Bille. 

Ørumgaard opretholdtes gennem 1700-tallet som en selvstændig, mindre herregård. I 1792 købte Mikkel Kiær godset og begyndte et væsentligt arbejde på gårdens marker. Han indhegnede markerne med jord- og stendiger. Mikkel Kiær frasolgte godsets fæstegårde til selveje, men landbrugskrisen i begyndelsen af 1800-tallet betød, at han fik uoverstigelige økonomiske vanskeligheder, og i 1820 blev gården solgt på auktion, hvor den blev overtaget af godsejeren på det nærliggende Rosenvold.

Den nuværende Ørumgaard skyldes Jens Chr. Fr. Eckardt, som erhvervede gården i 1851. Han havde studeret landbrug efter sin studentereksamen, men meldte sig i 1848 til krigstjeneste. Efter Treårskrigens (1848-1850) afslutning i 1850 rejste han rundt i Europa for at passe sit helbred, men han vendte tilbage til Danmark året efter og købte Ørumgaard.

Her lavede han omfattende forbedringer på gården. Han drænede alle gårdens marker i årene 1852-1863 efter metoder, han havde lært i Skotland. Han oparbejdede en god kvægbesætning, påbegyndte roedyrkning og afgrøftede skovene. Han opførte også i to omgange den nuværende hovedbygning. Mange andre landmænd søgte til Ørumgaard for at lære om moderne landbrugsmetoder ved Jens Chr. Fr. Eckardt.

Desuden var Jens Chr. Fr. Eckardt formand for Vejle Amts Landboforening og stifter af jyske Landboforeninger. Han var mangeårigt amtsrådsmedlem og fra 1861 til 1864 medlem af folketinget.

Ørumgaard fortsatte i 1900-tallet som et yderst veldrevet landbrug. Det overgik i 1961 til familien Højgaard, som bl.a. etablerede grusgrav og moderne industri, siden også islænderstutteri.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Ørumgaard (Midtjylland)

Ørumgaard
Sønderskovvej 5
8721 Daugård
Hovedbygningen er opført 1855, kælderen er fra ca. 1100
Ingen oplysninger
Midtjylland - Hedensted
-
342 ha 
 - ager 196 
 - eng 10.1 
 - skov 97 
 - park/have 5 
 - sø 9 
 - andet 24.9 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning
150ha bortforpagtet 2011
Steen Erik Højgaard
SGS 2011
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk