Kulturmiljø

Hovedbygningen på Lercheborg ligger ud til Lerchenborg Park, som blev anlagt samtidig med hovedbygningens opførelse af den franske officer Jean-Baptiste de Longueville. Parken anlagdes aksefast og symmetrisk som resten af godset, hvilket var typisk fransk stil på den tid. I 1800-tallet blev store dele af parken omlagt i engelsk stil, en stil der brød med barokkens meget symmetrisk former og i stedet havde fokus på et mere naturligt udseende. Lige ud for hovedbygningen lå parterrehaven, en have bestående af bed og buske lagt i symmetriske mønstre, som dog forblev i den franske stil. Parterrehaven står dog ikke længere i dag.  

Gårdens stamdata gennem tiden

Lerchenborg

Lerchenborg
Lerchenborg 3
4400 Kalundborg
Opført 1743-45
Ja.Offentlig adgang til dele af hovedbygningen og parken for grupper efter forudgående aftale
Sjælland - Kalundborg
-
705.5 ha 
 - ager 400 
 - skov 232 
 - andet 73.5 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning - oplevelsesøkonomi
-
Chr. C.K. greve Lerche-Lerchenborg
SGS 2011, lerchenborg.dk, Stilling, s. 379
Preben Jensen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk