Hovedbygning

Hovedbygningen på Lerchenborg består af et anlæg med tre fløje og to udløberfløje, som sammen danner en gårdsplads, der er åben mod vest-nordvest. Den østlige midterfløj står i to etager, og fra denne går en nordlig og en sydlig sidefløj, som begge er lavere i kun en etage. Fra enderne af disse to sidefløje udstikker to korte udløberfløje i retninger væk fra gårdspladsen.

Midterfløjen er 17 vinduesfag lang og har facade mod gårdspladsen og avlsbygningerne på den ene side, og parken på den anden. På begge sider er der risalitter, fremspring i facaden der er trukket ud over resten af bygningen, både i midten og i hver side. Risalitterne er alle højere end gavlen på resten af bygningen og mens sideritalitterne har buede frontoner, partier der sidder øverst ved gavlen, har midterrisalitterne trekantede frontoner. Alle frontonerne er udsmykket. Midterfløjen er derudover hvidpudset og med højt sort tag af skifer, og murfladerne bliver brudte af sandstensindfatninger omkring vinduerne. Ud mod gårdspladsen er der to hovedindgange til midterfløjen, en på hver side af midterrisalitten, som begge er anbragt symmetrisk med hovedaksen. På den modsatte facade er hovedindgangen midt i fløjen ved en stor jonisk sandstensportal, og herfra leder en dobbeltløbet fritrappe ned til parken. I midterfløjen er der derudover også både kælder og loft.

De to sidefløje er som nævnt lavere end midterfløjen, og modsat denne har midterfløjene kun en midterrisalit med trekantet, pyntet fronton, men ikke nogen sidefrontoner. Ligesom midterfløjen er de hvidpudsede mure brudt af sandstensindfatninger og et højt sort tag.

Den nuværende hovedbygning blev bygget af Christian Lerche i 1743-1753, som en erstatning for den gamle bindingsværksbygning Carl Ahlefeldt havde bygget tidligere. Det menes, at arkitekten Nicolai Eigtveds tegninger har ligget til grund for bygningen.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

Andre bygninger

Nordvest for hovedbygningen ligger Lerchenborgs avlsbygninger. Avslbygningerne danner et symmetrisk anlæg efter barokkens idealer, ligeledes med hvidpudsede mure.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er fredet.

Gårdens stamdata gennem tiden

Lerchenborg

Lerchenborg
Lerchenborg 3
4400 Kalundborg
Opført 1743-45
Ja.Offentlig adgang til dele af hovedbygningen og parken for grupper efter forudgående aftale
Sjælland - Kalundborg
-
705.5 ha 
 - ager 400 
 - skov 232 
 - andet 73.5 
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning - boligudlejning - oplevelsesøkonomi
-
Chr. C.K. greve Lerche-Lerchenborg
SGS 2011, lerchenborg.dk, Stilling, s. 379
Preben Jensen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk