Litteratur

Jørgensen, Harald og Skubbeltrang, Fridlev,Det classenske fideicommis gennem 15 aar,København, 1942

Hansen, J.J.,Større Danske Landbrug, statistisk, topografisk, historisk haandbog, Maribo og Bornholm Amter, IV bind,København, 1932

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Carlsfeldt

Carlsfeldt
Hovedgårdsvej 3
4850 Stubbekøbing
Stuehuset er opført 1974
Ingen oplysninger
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Guldborgsund
-
200 ha 
 - ager 122 
 - eng 12 
 - forpagtet 66 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Steen Østerholm Hansen
SGS 2011, FBB
-
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk