Hovedbygning

Den tidligere 35 fag lange stuehus, indrettet med forpagterbolig, økonomilejlighed og hestestald, indgik oprindeligt som den vestre længe i et større firfløjet avlsanlæg bestående af kostald mod øst og ladebygninger mod syd og nord. Rundt om gårdsanlægget lå flere mindre stald- og udbygninger. Hele anlægget var opført i egebindingsværk. Vest for stuehuset lå haven, hvori en stor frugthave var indrettet omgivet af volde og risgærder.

I løbet af 1800-tallet blev bygningsmassen på Carlsfeldt etapevis fornyet. 1890-1891 fornyedes svinestalden og en ny nordlig ladebygning kom til. I 1910'erne var der planer fremme om en større fornyelse af bygningsmassen efter tegninger af arkitekt Gotfred Tvede. Omkostningerne var imidlertid for store og planerne blev opgivet.

Det nuværende stuehus er opført i 1974.

Carlsfeldt fungerede i århundrede som en forpagtergård under Corselitze. Herregården har derfor aldrig været forsynet med en bolig for herskabet.

Fredningsstatus 2013: Stuehuset er ikke fredet.

 

Driftsbygninger

Det store usymmetriske avlsanlæg omfatter flere enkeltstående bygninger, der er opført etapevis gennem de sidste 150 år. Anlægget er blevet udbygget og moderniseret i løbet af 1900-tallet.

Fredningsstatus 2013: Avlsgården er ikke fredet. 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Carlsfeldt

Carlsfeldt
Hovedgårdsvej 3
4850 Stubbekøbing
Stuehuset er opført 1974
Ingen oplysninger
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Guldborgsund
-
200 ha 
 - ager 122 
 - eng 12 
 - forpagtet 66 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Steen Østerholm Hansen
SGS 2011, FBB
-
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk