Kalundborg Ladegaard

 

Kalundborg Ladegaard er som navnet antyder en gammel hovedgård, som oprindelig var ladegård til Kalundborg Slot.

Kalundborg Slots Ladegaard var fra 1262 til 1664 ejet af Kronen. Ladegården har derfor i længere perioder været forlenet bort til flere danske adelsslægter.

Kalundborg Slots Ladegård har haft flere hovedbygninger.

I middelalderen lå der på Kalundborg slot et franciskanerkloster, da dette nedlagdes i 1536 blev klosterbygningerne indrettet til ladegård. Ladegården havde derfor i en længere periode ikke nogen egentlig hovedbygning. 

Hovedbygningen er opført af Christian Lerche i 1752

C.A.N. Lawaetz gav i 1907 gården navnet Kaalund Kloster

Gårdens stamdata gennem tiden

Kalundborg Ladegaard

Kaalund Kloster
Klosterparkvej 7
4400 Kalundborg
Hovedbygningen er opført 1752
Ingen oplysninger
Sjælland - Kalundborg
-
-
erhverv
Kalundborg Ladegård kaldes også Kalundborg Slots Ladegård og blev fra 1907 kaldt Kaalund Kloster
Kalundborg Kommune
Roussell, bd. 3, s. 267, ois.dk, kalundborg.dk
Fredløv Enggaard
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk