Kulturmiljø

Christen Scheel anlagde i midten af 1700-tallet en del af de store haver, som omgiver Gammel Estrup. Han opførte de murede broer, som krydser de vandfyldte voldgrave, og anlagde den franske have, som ligger nord for hovedbygningen. Her kan man fortsat besøge hans orangerier og spadsere gennem hans lindeallér.

Den senere Jørgen Scheel anlagde i 1888-tallet et familiegravsted i lunden ved Helligbjergets skråning.

Når man i dag besøger herregården Gammel Estrup, kan man besøge både Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og Dansk Landbrugsmuseum. Man kan således både opleve den imponerende store gårdsplads mellem avlsbygningerne og de velfriserede haver med afgrøder, alléer og orangerier.  

Gårdens stamdata gennem tiden

Gammel Estrup

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum
Randersvej 2
8963 Auning
Hovedbygningen er opført ca. 1490, ombygget og udvidet i begyndelsen af 1600-tallet. Nordfløj opført 1751. Avlsbygningerne opført i begyndelsen af 1600-tallet og 1722 og orangerierne er opført 1725-26
Ja.Åbent året rundt, med undtagelse af januar
Midtjylland - Norddjurs
6 ha

museum
I hovedbygningen findes Gammel Estrup - Herregårdsmuseet, mens Dansk Landbrugsmuseum holder til i avlsbygningerne. Dansk Landbrugsmuseum har et jordtilligende på 62,6 ha
Selvejende institution
SGS 2011, Stilling, s. 120
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk