Ejerrække

 • (1300)        Stig Pedersen Skovgaard
 • (      -1515) Ukendte ejere
 • (1515)        Jep Ejlersen Juel
 • (1553)        Fru Anne, enke efter Ejlersen Juel
 • (       -     ) Iver Jepsen Juel
 • (1568-1580) Niels Iversen Juel
 • (      -1580) Jørgen Nielsen Juel
 • (       -     ) Karen Juel Jørgensdatter, gift med Christoffer Lunge
 • (      -1601) Ove Christoffersen Lunge
 • (1601-1621) Anne Maltesdatter Sehested
 • (1619-      ) Jørgen Lunge
 • (      -1656) Sophie Stensdatter Brahe, gift Lunge
 • (1656-1659) Lisbeth Lunge, gift Rosenkrantz
 • (1659-1670) Christen Skeel, gift med Birgitte Rosenkrantz
 • (1670-1677) Tønne Juul
 • (1677-1706) Eiler Eilersen Holm
 • (1706-      ) Peder og Laurids Brønsdorph
 • (      -1724) Peder Brønsdorph og Anders Pedersen Brønsdorph
 • (1724-1763) Peder Brønsdorph
 • (1763-1771) Henrikke Sofie Bugge, gift Brønsdorph
 • (1771-1777) Chr. Fr. Roosen
 • (1777-1778) Maren Severin, gift 1) Roosen, 2) Broerholt
 • (1778-1802) Chr. Broerholt
 • (1802-1805) Maren Severin
 • (1805-1806) Arent Hassel Rasmussen
 • (1806-1807) Laurits Høyer
 • (1807-1809) Arent Hassel Rasmussen
 • (1809-1810) Michael Brandt
 • (1810)        Christen Thomsen Lychegaard
 • (1810-1840) Peder Holm
 • (1840-1859) Christen Holm
 • (1859-1880) Bertel Larsen
 • (1880-1915) Christian Oluf Holm
 • (1915-1959) Aage Malthe Holm
 • (1959-      ) Oluf Ussing Jepsen
 • (1988-      ) Allan Bernhoft
Gårdens stamdata gennem tiden

Eskær (Nordjylland)

Eskjær
Mosbjergvej 510
9870 Sindal
Hovedbygningen er opført 1844
Ingen oplysninger
Nordjylland - Hjørring
282 ha
-
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning
-
Allan Bernhoft
SGS 2011, Roussell, bd. 10, s. 214
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk