Hovedbygning

Den middelalderlige hovedbygning var omgivet af brede voldgrave. Den tidligere borggård bestod af to enkeltstående bygninger, hvor af den ene var grundmuret, mens den anden var i bindingsværk.

De gamle bygninger blev fjernet i 1844, og Eskærs nuværende hovedbygning blev opført samme år af Christen Holm.

Eskærs hovedbygning er et trefløjet anlæg i én etage. Fløjene er hvidpudsede og belagt med rødt tegltag. På hovedfløjen er der opført en gennemgående frontispice.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

Andre bygninger

Eskær har en stor trelænget avlsgård, der ligger syd for hovedbygningen. Sammen etablerer avlsgård og hovedbygning et stort lukket gårdsrum.

Avlslængerne er hvidpudsede og belagt med pladetag. Den ældste bevarede del af avlsgården er opført i 1866, mens de øvrige bygninger er opført i løbet af det 20. århundrede.

Fredningsstatus 2013: Avlsgården er ikke fredet.

Gårdens stamdata gennem tiden

Eskær (Nordjylland)

Eskjær
Mosbjergvej 510
9870 Sindal
Hovedbygningen er opført 1844
Ingen oplysninger
Nordjylland - Hjørring
282 ha
-
landbrugsdrift/skovbrug - jagt/jagtudlejning
-
Allan Bernhoft
SGS 2011, Roussell, bd. 10, s. 214
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk