Hovedbygning

Den nuværende hovedbygning blev opført mellem 1850 til 1854 under Hans Christian Joachim Cederfeld de Simonsens ejerskab ved arkitekt J. A. Herholdt. Den nye hovedbygning afløste et bindingsværkshus i én etage fra Hans Simonsens tid og blev opført i røde mursten i nygotisk stil.

Den består af en hovedfløj med to korte tværfløje, der er placeret ved hver ende. Bygningen er i to etager og opført over en høj kælder. Herudover er den udstyret med en midtrisalit med balkon vendt mod haven samt kamtakkede gavle og skifertag.

Hovedbygningen er senere i 1886 blevet restaureret ved arkitekt Martin Borch. I samme ombæring blev hovedbygningen udstyret med et trappetårn mod gårdsiden.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

Andre bygninger

Erholms tidligere ladegård brændte i 1886, hvorefter en ny blev opført sydøst for hovedbygningen ved arkitekt Fr. V. Tvede. Den brændte imidlertid i 1960, hvorefter den blev genopført ved arkitekt Ivar Hansen. Den er i grundmur med skifer- og eternittag.

Til Erholm hører herudover to sammenbyggede staldgårde med tegltag, der omslutter gårdspladsen. De blev opført i 1854 og er bygget i røde sten.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne fra 1854 er fredede.

Gårdens stamdata gennem tiden

Erholm

Erholm
Erholmvej 25
5560 Aarup
Opført 1851-54, trappetårnet 1899
Ja.Offentlig adgang til parken
Syddanmark - Fyn og øer - Assens
233 ha
1056 ha 
 - hovedbygning med park og sø 7 
 - skov 571 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning
-
Erholm Gods A/S
SGS 2011, Stilling, s. 307
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk