Kulturmiljø

Engelsholm er omgivet af vandfyldte grave på alle fire sider. Mod øst fører en stenbro over graven.

Knud Brahe oprettede omkring år 1600 en dyrehave rundt om Engelsholm med en bestand af både krondyr, dådyr og rådyr. Den første park på Engelsholm blev ligeledes anlagt af Brahe som en urte- og rosenhave.

Gerhard de Lichtenberg anlagde i 1737 en større park syd for hovedbygningen. Haven blev anlagt i barok stil. Der blev etableret terrasser, opført et lysthus, et orangeri og opstillet adskillige statuer. Den symmetriske barokhave med klippede træer, damme, plæner og bede er blevet videreført siden Lichtenberg, dog blev den nærmeste del af parken sidst i 1800-tallet omlagt til en mere landskabelig stil efter haveinspektør H.A. Flindt.

I parken findes linde- og kastanjealléer.

Engelsholm herregård ligger helt ud til Engelsholm Sø mod nord vest, mod syd ligger Gødding Skov.

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Engelsholm

Engelsholm Højskole
Engelsholmvej 6
7182 Bredsten
Hovedbygningen er opført 1592-93 og ændret til barokstil i 1730'erne. Indrettet til højskole i 1940, restaureret efter brand i 1952
Ja.Offentlig adgang til den sydligste parkdel og skov. Adgang til hovedbygning for grupper efter forudgående aftale
Syddanmark - Syd- og Sønderjylland - Vejle
-

skolebrug
-
Den selvejende institution Engelsholm Højskole
SGS 2011, Stilling, s. 112
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk