Hovedbygning

Hovedbygningen blev opført mellem 1592 og 1593 af Knud Brahe - sandsynligvis under ledelse af arkitekten Hercules von Oberberg eller Hans von Steenwinckel den ældre.

Hovedbygningen er en bred bygning i to etager. I hvert hjørne af bygningen rejste man omkring år 1600 et firkantet treetagers tårn med løgkuppel på toppen.

Bygningen er ret enestående i danske sammenhænge og er antageligt inspireret af fransk og italiensk arkitektur. Særligt synes der at være hentet inspiration fra det franske slot Ancy-le-Franc i Bourgogne.

Siden opførelsen er hovedbygningen blevet moderniseret og renoveret gentagne gange. Særlig omfattende var de Lichtenbergs renovering i 1735 under arkitekten Riemann, hvor vinduerne blev fornyet og et indre trappeforløb etableret. I store træk er Engelsholms ydre dog uforandret siden opførelsen.

I 1940 blev Engelsholm indrettet som højskole af arkitekten K. Kristensen. Efter en brand i 1952 blev herregården restaureret under ledelse af arkitekt Malling Pedersen.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

Andre bygninger

Gerhard de Lichtenberg flyttede avlsgården og opførte et trelænget anlæg øst for hovedbygningen. Ved udstykningen af Engelsholm i 1931 blev en stor del af avlsgården nedrevet. Tilbage er blot et stråtækt hus ved voldgraven og en vinkelbygning længere mod øst.

Der er i løbet af 1900-tallet løbende blevet opført nye elevbygninger i gårdsrummet.

Fredningsstatus 2013: Ingen af de ovennævnte bygninger er fredede.

 

 

 

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Engelsholm

Engelsholm Højskole
Engelsholmvej 6
7182 Bredsten
Hovedbygningen er opført 1592-93 og ændret til barokstil i 1730'erne. Indrettet til højskole i 1940, restaureret efter brand i 1952
Ja.Offentlig adgang til den sydligste parkdel og skov. Adgang til hovedbygning for grupper efter forudgående aftale
Syddanmark - Syd- og Sønderjylland - Vejle
-

skolebrug
-
Den selvejende institution Engelsholm Højskole
SGS 2011, Stilling, s. 112
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk