Ejerrække 

 • (      -1775) Kronen (Vordingborg Rytterdistrikt)
 • (1775-1803) Hans Petersen
 • (1803-1824) Peter Benedict Petersen
 • (1824-1825) Boet efter Peter Benedict Petersen
 • (1825-1827) Ludvig Georg Cøln
 • (1827-1830) Rentekammeret
 • (1830-1866) Benjamin Wolff
 • (1866-1906) Hans Christian Theodor Wolff-Sneedorf
 • (1906-1925) Gerner Wolff-Sneedorf
 • (1925-1956) Knud Wolff-Sneedorf
 • (1956-1976) Aage Wolff-Sneedorf
 • (1976-      ) Gerner Wolff-Sneedorf
Gårdens stamdata gennem tiden

Engelholm

Engelholm
Engelholmvej 3
4733 Tappernøje
Hovedbygningen er opført 1781-85
Kan ses fra vej
Sjælland - Næstved
360 ha
656 ha 
 - skov 160 
 - andet 54 
 - ager 442 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Gerner Wolff-Sneedorff
SGS 2011, Stilling, s. 426
Simon Vikjær
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk