Hovedbygning

Den grundmurede hovedbygning, som daværende ejer Hans Petersen opførte mellem 1781 og 1785, fremstår i en etage. Den er 11 vinduesfag lang og har mansardtag. Over dørpartierne mod gården blev der anlagt en trefags muret kvist, der er ført op igennem mansardtaget. Den sluttes med en trekantsgavl med blændinger og en rund glug. Senere er der her blevet placeret et ur. Mod haven har facaden samme midterparti, men dog uden udsmykninger. Hele bygningen er pudset i gult med hvide detaljer. Under hele hovedbygningen løber der en fladhvælvet kælder med stikkapper. Gulvet er i kælderen belagt med Ølandsfliser. Hans Petersen har angiveligt gjort brug af en lokal murermester til opførelsen.

Indvendig fører en trappe med rokokogelænder i vestibulen op til den øvre etage. Rokokostilen er også at finde i musikstuen via en forgyldt loftroset. En del af de Bærum- og Fritzøovne, som Hans Petersen placerede i bygningen, er stadig at finde der.

Da Benjamin Wolff i 1830 overtog Engelholm var hovedbygningen forfalden. Den tidligere ejer Cøln og derefter rentekammeret havde ikke gjort specielt meget ved vedligeholdelsen, og derfor igangsatte Wolff en større restaurering af bygningen, der stod færdig i 1833. Også sønnen Hans Christian Theodor Wolff-Sneedorff foretog efter overtagelsen fra sin far en gennemgående forbedring af bygningen, hvilket også er sket løbende sidenhen.

Hovedbygningen er skilt fra gårdspladsen mellem avlsbygningerne ved lave marmorsøjler og kæder. De to midterste søjler stammer oprindeligt fra Amalienborg Slotsplads.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

Andre bygninger

I 1781, da Hans Petersen igangsatte opførelsen af den nye hovedbygning, var den første avlsbygning allerede blevet indviet. Opførelsen af den gamle østre bindingsværkslænge med port var noget af det første, Hans Petersen foretog sig, da han overtog ejerskabet i 1775. Flere avlsbygninger kom til specielt under sønnen Peter Benedict Petersens ejerskab fra 1803 til 1824.

Under Hans Christian Theodor Wolff-Sneedorfs ejerskab i 1880'erne undergik avlsbygningerne en gennemgribende restaurering. Alle de gamle længer blev revet ned med undtagelse af den gamle lade og hestestald, som var opført i bindingsværk. I stedet opførte arkitekt August Klein helt nye bygninger.

I 1961 raserede en stor brand avlsbygningerne. Det betød, at den gamle portlade, kostalden og kviestalden gik tabt. Året efter blev en ny kostald opført.

En af August Kleins solide magasinbygninger, der stod færdig i 1882, blev mellem 2008 og 2011 restaureret. Man skiftede i denne sammenhæng bl.a. det gamle skifertag og restaurerede de gamle, utætte støbejernsvinduer. Samtidig tog man det indvendige loft ned, så der herefter var frit udsyn til de grove hanebjælker og spær under taget.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Engelholm

Engelholm
Engelholmvej 3
4733 Tappernøje
Hovedbygningen er opført 1781-85
Kan ses fra vej
Sjælland - Næstved
360 ha
656 ha 
 - skov 160 
 - andet 54 
 - ager 442 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Gerner Wolff-Sneedorff
SGS 2011, Stilling, s. 426
Simon Vikjær
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk