Litteratur

Boesen, J. E.: Udskiftningen og dens Følger for Bondestanden i Skovby Herred. 1890.

Petersen, Steen Estvad: Danske herregårde. Bygninger - haver - landskaber. København 1980.

Roussell, Aage (red.): Danske slotte og Herregårde. København 1963-1968.

Schebye Vedel Simonsen, Lauritz: Undersøgelse om det gamle Kloster, der skal have ligget ved Elvedgaard i Fyen. 1836.

Schebye Vedel Simonsen, Lauritz: Samling til den fyenske Herregaard Elvedgaards historie. 1845-1846.

Trap, J.P.: Danmark. København 1953-1972.

Gårdens stamdata gennem tiden

Elvedgaard

Elvedgård
Elvedgårdsvej 6
5474 Veflinge
Hovedbygningen er opført i bindingsværk i 1721, fornyet i grundmur i 1860'erne
Ingen oplysninger
Syddanmark - Fyn og øer - Nordfyns
-
-
171 ha 
 - ager 102 
 - skov 60 
 - park/have 9 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Jan Hjeds
SGS 2011, Roussell, bd. 9, s. 350
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk