Hovedbygning

Da daværende ejer, Ulrik Frederik Brüggemann, i 1719 overtog Elvedgaard, var den gamle hovedbygning så forfalden, at han i 1721 lod en ny opføre. Den bestod af tre fløje i en etage med tegltag. Hovedfløjen var udstyret med en kvist og i grundmur, mens sidefløjene var i bindingsværk.

Herudover opførte han en stentrappe, der førte op til hovedindgangen, hvorover der sad en sten med Ulrik Frederik Brüggemanns og hans hustrus, Anne von Stochfleths, våben. For enderne af sidefløjene stod to fritstående toetagers tårne, som sandsynligvis havde stået fra gammel tid som beskyttelse for en vindebro.

I 1800 nedtog daværende ejer Claus Vedel Simonsen de to tårnes øverste etager og forenede deres nederste etager med hovedbygningens sidefløje.

I 1860'erne lod daværende ejer Julius Christian Frederik Wedel-Heinen de gamle sidefløje fra 1721 nedrive og opførte i stedet nye i grundmur. Hovedfløjens gavle blev ved samme lejlighed udstyret med kamtakker, og to sidekviste blev opført på havesiden, som også blev udstyret med en ny trappe.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

Andre bygninger

Elvedgaards avlsbygninger brændte i 1915, hvorefter nye blev opført nordvest for hovedbygningen, som et trefløjet anlæg i hvidpudset grundmur med rødt tegltag.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede.

Gårdens stamdata gennem tiden

Elvedgaard

Elvedgård
Elvedgårdsvej 6
5474 Veflinge
Hovedbygningen er opført i bindingsværk i 1721, fornyet i grundmur i 1860'erne
Ingen oplysninger
Syddanmark - Fyn og øer - Nordfyns
-
-
171 ha 
 - ager 102 
 - skov 60 
 - park/have 9 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Jan Hjeds
SGS 2011, Roussell, bd. 9, s. 350
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk