Ejerhistorie

Herregården Egholm blev oprettet i begyndelsen af 1700-tallet på resterne af en landsby af samme navn med syv til otte gårde. Oprettelsen af herregården skete på foranledning af Emerentia von Levetzau, enke efter Johan Otto Raben, der i 1720'erne foretog et massivt opkøb af herregårde og jord i området omkring Nysted. Som datter af en jysk storgodsejer var Emerentia von Levetzau en handlekraftig kvinde, der opnåede at samle sig enorme godsbesiddelser på Lolland. I 1734 havde Emerentia von Levetzau så meget jordegods, at hun kunne oprette grevskabet Christiansholm af Aalholm, Bramsløkke og den nyanlagte forpagtergård Egholm for sit ældste barnebarn. Et grevskab var et såkaldt majorat, der bevirkede, at godset blev båndlagt. Godset kunne således hverken sælges, deles eller pantsættes. 

Egholm blev fra starten udlagt som en forpagtergård under grevskabet hvorunder otte gårde blev inkorporeret. Igennem 1700- og 1800-tallet forsatte gården med at være en avlsgård under grevskabet drevet af en forpagter. . En avlsgård var en selvstændig herregård med underlagte fæstegårde, men som indgik i større godser og ofte ikke havde herskabelig hovedbygning. 

I 1919 blev lensafløsningslovenvedtaget i Danmark. Loven bevirkede, at majoraterne skulle overgå til fri ejendom med en afgift til staten samt en afståelse af en tredjedel af jorden til udstykning og et tvunget salg af fæstegods til selveje. Ved grevskabet Christiansholms overgang til fri ejendom i 1921 blev der derfor udstykket jord fra Egholm til fem selvstændige brug, og Egholm kom under Aalholm gods som en forpagtergård. 

I 1995 købte Stig Husted-Andersen Aalholm gods. Fra 2008 blev Egholm ejet af boet efter Stig Husted-Andersen. Egholm hører under Aalholm gods. 

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Egholm (Lolland)

Egholm
Egholmvej 42
4880 Nysted
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Guldborgsund
-
123 ha 
 - ager 77 
 - eng 32.8 
 - mose 13.2 
landbrugsdrift/skovbrug
Egholm hører under Aalholm Gods, der har et samlet areal på 7978,1 ha
Boet efter Stig Husted-Andersen
SGS 2011
Museum Lolland-Falster
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk