Hovedbygning 

Egholms stuehus udgør endnu den nordlige længe i det trefløjet, sammenbygget bindingsværksanlæg, der i hovedtræk daterer sig til gårdens oprettelse i 1730'erne. Stuelængden, der fra starten blev udlagt som forpagterbolig, har oprindeligt været frilæggende men er i løbet af 1800-tallet blevet sammenbygget med avlsbygningerne. Anlægget, der er opført i egebindingsværk, var oprindeligt forsynet med stråtag, der siden er udskiftet med fast tag. 

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er udpeget som bevaringsværdig med høj til middel bevaringsværdi.

 

Andre bygninger

Avlsbygningerne på Egholm udgøres af de to øvrige længer i det trelængede anlæg. Avlsbygningerne er opført i både bindingsværk og mursten. 

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Egholm (Lolland)

Egholm
Egholmvej 42
4880 Nysted
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Guldborgsund
-
123 ha 
 - ager 77 
 - eng 32.8 
 - mose 13.2 
landbrugsdrift/skovbrug
Egholm hører under Aalholm Gods, der har et samlet areal på 7978,1 ha
Boet efter Stig Husted-Andersen
SGS 2011
Museum Lolland-Falster
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk