Hovedbygning

Den tidligere hovedbygning på Egeløkke har formentlig været fra omkring år 1700. Den blev revet ned ca. hundrede år senere, da Carl Frederik Steensen-Leth den ældre opførte en ny enkel bindingsværksbygning. Bygningen bestod af blot én længe med en høj kvist på facadens midte.

I 1845-1846, under den yngre Carl Frederik Steensen-Leth, blev denne bygning revet ned og en ny, lidt mindre, opført i dens sted. Huset var bygget i senklassicistisk stil i én etage over en kælder med en høj pilastersmykket portal under en lav græsk frontispice. Denne hovedbygning er muligvis tegnet af G.F. Hetsch, der i forvejen var ansat af Carl Frederiks bror på Steensgaard.

I 1890 blev huset stærkt forandret, da ejeren tilførte en ekstra etage til huset. Huset fremstår derfor i dag i én fløj i to etager med midtrisalit og veranda. Bygningen er hvidpudset. I 1943 gennemgik bygningen en restaurering.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

 

Andre bygninger

Nordøst for, og i en vis afstand fra hovedbygningen, ligger avlsgården. Gården er fra 1890 og er opført i røde sten og med skifertag. Avlsgården består af en forvalterbolig, samt produktionsbygninger.

Desuden er der opført en række avlsbygninger i 1900-tallet.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er udpeget som bevaringsværdige med middel til høj bevaringsværdi. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Egeløkke

Egeløkke
Egeløkkevej 3
5953 Tranekær
Opført 1845-46, udvidet 1890, restaureret 1943
Ja.Offentlig adgang til parken søn- og helligdage
Syddanmark - Fyn og øer - Langeland
-
294 ha 
 - ager 194 
 - eng 21 
 - skov 50 
 - andet 29 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Christina Regitze Kaas Knuth
SGS 2011, Stilling, s. 306
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk