Hovedbygning

Dueholms hovedbygning består af en fløj, der er opført i halvandet stokværk samt to nyere lave sidebygninger. Dele af hovedfløjen stammer fra middelalderen og udgør en ca. 16 meter lang bygning. Kælderen er bygget af kampesten, mens murene er opført af gule munkesten, der udvendigt er kalket hvide. I stueetagen på sydfacaden er otte bemærkelsesværdige vinduer, der er anbragt i spidsbuede stik.

Omkring 1720 foretog Poul von Klingenberg en forlængelse af hovedfløjen mod øst. Forlængelsen blev bygget hen over den å, der løb øst om den middelalderlige bygning. Ud over forlængelse af hovedfløjen, foretog man desuden en mindre ombygning, hvor man fjernede vestfløjens kamtakkede gavle og erstattede dem med afvalmede gavle, magen til den nye østgavl.

Senere føjede man to lavere sidebygninger til hovedfløjen, hvorved hovedbygningen i dag står som et trefløjet anlæg. Efter Morslands Historiske Museum i 1909 overtog gården, gennemførtes en gennemgribende restaurering ved arkitekt Jens Foged. 

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

Andre bygninger

Af klosterets oprindelige hospitalsfløj er fundament og vestgavl endnu tilbage. Efter gården i 1664 overgik til privat eje omdannedes bygningen til studestald.

Senere husede den Dueholm Mejeri, der hørte under herregården og fungerede som mejeri indtil 1983.

Bygningen ejes af museet og er indrettet til udstillingslokale.   

Fredningsstatus 2013: Mejeribygningen er fredet. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Dueholm

Morslands Historiske Museum - Dueholm Kloster
Dueholmgade 7
7900 Nykøbing M
Klosterbygning fra 1300-tallet, omfattende restaureret 1935-42 og 1954
Ja.Museet er åbent året rundt
Nordjylland - Morsø
-
-
-
museum
-
Morslands Historiske Museum
ois.dk, Roussell, bd. 12, s. 227-232
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk