Kulturmiljø

Dragsholms voldsted er rektangulært og omgivet af grave med stejle gravskråninger, der endnu er bevaret mod nord og vest. Adgangen til slottet skete oprindeligt via en vindebro fra nord, der nu er erstattet af en dæmning. Indtil inddæmningen af Lammefjorden i perioden 1873 til 1943 var Dragsholm omgivet af vand mod øst, syd og vest. Inddæmningen af fjorden blev foretaget under initiativ fra Dragsholms daværende ejer, Georg Frederik Otto Zypten-Adeler.

Dragsholms park er i engelsk stil, men har dog bevaret sine retlinede yderkanter fra baroktiden. Mellem 2008 og 2009 blev parken og voldgraven restaureret med støtte fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal. Udvikling Nordvestsjælland ydede i samme forbindelse støtte til en omlægning og udvidelse af slottets urtehave, som er beliggende, hvor der tidligere var en barok prydhave.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Dragsholm

Dragsholm Slot
Dragsholm Allé 1
4534 Hørve
Hovedbygning er opført ca. 1250, ombygget i 1640'erne og 1675-97
Ja.Offentlig adgang via rundvisninger i skolernes ferier samt weekender. Hotel og restaurant åbent hele året
Sjælland - Odsherred
-
187 ha 
 - ager 137 
 - skov 30 
 - park/have 20 
landbrugsdrift/skovbrug - oplevelsesøkonomi
-
Inge Merete Bøttger, Peter Bøttger
SGS 2011, Stilling, s. 344
Preben Jensen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk