Litteratur:

Petersen, Steen Estvad: Danske herregårde. Bygninger - haver - landskaber. København 1980.  

Roussell, Aage (red.): Danske Slotte og Herregårde. København 1963-1968.

Trap, J.P.: Danmark. København 1953-1972.

Brask, Aage: Fra Skipper Clements Fejde. I: Aarbog fra Randers Amt, 1948.

Bülow, E.: Danmarks Større Gaarde. 1961-1967.

Fussing, Hans H.: Demstrup og Sødringholm 1625-63. Et stykke Landbrugshistorie fra det syttende Aarhundrede. I: Jyske Samlinger 5. Række, Bind 3. 1937-1938.

Hansen, Vagn: I gamle dage 30 folk - nu tre mejetærskere. I: Landbrugsteknisk magasin. 1965

Hornstrup, Berit Guldmann: En herregårdsfrue på museum - livet og selskabeligheden på herregården Demstrup i 1900-årene.I: Herregårdshistorie 2. Gammel Estrup 2007.

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Demstrup

Demstrup
Demstrupvej 42A
8970 Havndal
Hovedfløjen ombygget i grundmur 1865
Ingen oplysninger
Midtjylland - Randers
348 ha
487.5 ha 
 - ager 392 
 - skov 53.5 
 - forpagtet 42 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Demstrup Hovedgaard A/S Kirsten Harbo
SGS 2011, ois.dk, Roussell, bd. 11, s. 206
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk