Ejerrække

 • (1400)            Henrik Knudsen Gyldenstierne
 • (1409-1463)     Erik Nielsen Gyldenstierne
 • (1463-1477)     Erik Eriksen Gyldenstierne
 • (1477-1516)     Abraham Eriksen Gyldenstierne
 • (1516-1535)     Peder Lykke
 • (1535-1542)     Kirsten Høg Banner, gift Lykke
 • (1542-1575)     Anne Lykke, gift med 1) Anders Bille, 2) Otte Krumpen
 • (1575-1623)     Peder Munk
 • (1623-1625)     Sophie Brahe
 • (1625-1627)     Gert Rantzau
 • (1627-1663)     Christian Rantzau
 • (1663-1697)     Ditlev Rantzau 
 • (1697-1721)     Christian Ditlev Rantzau 
 • (1721-1726)     Wilhelm Adolph Rantzau 
 • (1726-1732)     Kronen
 • (1732-1742)     Frederik Christian Danneskiold-Samsøe
 • (1742-1775)     Hans Ejlersen Steenfeldt
 • (1775-1790)     Matthias Poulsen Secher
 • (1790-1803)     Niels Bach
 • (1803-1805)     Ole Esmarch
 • (1805-1810)     Anders M. Berg
 • (1810-1826)     J.M. Berg
 • (1826-1830)     Stiftsøvrigheden i Aarhus Amt
 • (1830-1839)     R.S. Berg
 • (1839-1850)     G.J.W. Borup
 • (1850-      )     Bertelsen
 • (1850-1856)     C.L. Johansen
 • (1856)            I.M. Wildau
 • (1860)            C.L. Johansen
 • (1862-1872)     P.A.A. Hage
 • (1872-1876)     Vilhelmine Faber, gift Hage
 • (1876-      )     E. Olsen
 • (      -1900)     S. Olsen
 • (1900-      )     De Spanjerske Legater
 • (      -1924)     A. Hovgaard
 • (1924)            J.L. Meulengracht
 • (1924-1932)     A. Hovgaard
 • (1932-1947)     O. Høegh-Guldberg
 • (1947-      )     Per Hansen
 • (2012-      )     Kirsten Harboe 
Gårdens stamdata gennem tiden

Demstrup

Demstrup
Demstrupvej 42A
8970 Havndal
Hovedfløjen ombygget i grundmur 1865
Ingen oplysninger
Midtjylland - Randers
348 ha
487.5 ha 
 - ager 392 
 - skov 53.5 
 - forpagtet 42 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Demstrup Hovedgaard A/S Kirsten Harbo
SGS 2011, ois.dk, Roussell, bd. 11, s. 206
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk