Hovedbygning:

I 1625 var der på gården en trefløjet hovedbygning, som dog ikke var fast beboet af herskabet. Det er usikkert, hvornår den var blevet opført, men samtidige kilder beskrev den som værende både tarvelig og forfalden, så den har næppe været af nyere dato.

I 1742 overtog Hans Eilersen Steenfeldt Demstrup, og han opførte kort efter en ny trelænget hovedbygning i bindingsværk. Den nuværende hovedbygning er imidlertid opført 1865 af Alfred Hage og består af en hovedfløj i én etage og to lavere vinkelfløje i røde mursten.

Alle gavle har kamtakker og midt på hovedfløjen er opført en gennemgående frontspids, der mod gården flankeres af to mindre frontspidser uden kamtakker. Foran gårdsidens frontspids er der i 1902 opført et ottekantet trappetårn, der fungerer som entre.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

Andre bygninger:

Store dele af det nuværende avlsanlæg er opført omkring 1900. Det trefløjede anlæg er placeret vest for hovedbygningen. I avlsbygningens midterste fløj - en stor, meget bred lade - fører en port smykket med takkede gavle til hovedbygningen.

Avlsanlægget er udbygget omkring 2000.

Fredningsstatus 2013: Anlægget er ikke fredet.  

Gårdens stamdata gennem tiden

Demstrup

Demstrup
Demstrupvej 42A
8970 Havndal
Hovedfløjen ombygget i grundmur 1865
Ingen oplysninger
Midtjylland - Randers
348 ha
487.5 ha 
 - ager 392 
 - skov 53.5 
 - forpagtet 42 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Demstrup Hovedgaard A/S Kirsten Harbo
SGS 2011, ois.dk, Roussell, bd. 11, s. 206
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk