Ejerhistorie

Landsbyen Davrup kendes tilbage fra middelalderen, men omkring år 1700 ejede Christen Christensen Damsberg, den senere borgmester i Kalundborg, en større gård ved navn Davrup. Hvorvidt landsbyen endnu eksisterede på dette tidspunkt vides ikke, men oprettelsen af en større gård har sandsynligvis betydet, at landsbyens jorder er blevet inddraget under den nyoprettede hovedgård.

Frem til 1730 havde Davrup skiftende ejere, men blev opkøbt af Paul Friederich Spleth, som lagde yderligere jorder under Davrup. Fra 1752 til 1812 lå gården under grevskabet Lerchenborg, og havde på dette tidspunkt underlagt fæstegårde og tiende-rettigheder.  

I 1831 overtog Christian Madsen Davrup. Christian Madsen kom fra trange kår og var vokset op i en børnerig landmandsfamilie. Han arbejdede sig dog frem i samfundet, og blev ansat som forvalter på Davrup i 1813. Tre år senere overtog han selv forpagtningen og i 1831 altså ejerskabet til herregården. Han blev udnævnt til kammerråd 1836 og overtog forpagtningen af den kongelige hovedgård Trollesminde i 1839. Han var en aktiv deltager i foreningslivet og stænderforsamlingerne. Ved hans død i 1848 blev det sagt om ham, at han var "en Mand, der ene ved sin egen Duelighed, Retsindighed og utrættelige Virksomhed havde tilkæmpet sig den formuende, ansete og hæderlige Stilling, som han ved sin Død indtog."

Davrup havde de følgende hundrede år flere skiftende ejere, hvoraf flere købte gården med spekulation for øje. En del af gårdens jorder blev udstykket før Første Verdenskrig. I 1969 blev Davrup købt af Johannes Green, hvis barnebarn ejer gården i 2013.

 

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Davrup

Davrup
Davrupvej 7
4450 Jyderup
Hovedbygningen er opført 1861
Ingen oplysninger
Sjælland - Kalundborg
-
-
236 ha 
 - ager 107 
 - skov 54 
 - forpagtet 75 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Christopher Green
SGS 2011, Roussell, bd. 3, s. 240
Davrup Hovedgaard
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk