Hovedbygning

Det er uvist, hvordan den oprindelige hovedbygning på Davrup så ud.

Den nuværende hovedbygning blev opført af Johannes Otto Johansen i 1861. Hovedbygningen er opført i to fløje i henholdsvis en og to etager oven på en høj kælder. Hovedfløjen er grundmuret og har gennemgående frontspids og tegltag.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

Andre bygninger

Davrups ældste avlsbygninger er fra 1871 og er opført i mursten. De øvrige avlsbygninger er fra 1980erne.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede.

Gårdens stamdata gennem tiden

Davrup

Davrup
Davrupvej 7
4450 Jyderup
Hovedbygningen er opført 1861
Ingen oplysninger
Sjælland - Kalundborg
-
-
236 ha 
 - ager 107 
 - skov 54 
 - forpagtet 75 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Christopher Green
SGS 2011, Roussell, bd. 3, s. 240
Davrup Hovedgaard
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk