Ejerrække

 • (1400-1420) Bernike Skinkel
 • (1420-1441) Gert Hartvigsen Bryske
 • (1420-1465) Peder Hogenskild
 • (1465-1470) Cecilie Pedersdatter Hogenskild, gift Bryske
 • (1470-1500) Iven Gertsen Bryske
 • (1500-1529) Eiler Iversen Bryske
 • (1529-1535) Eiler Iversen Bryskes dødsbo
 • (1535-1537) Antonius Eilersen Bryske
 • (1537-1552) Gert Eilersen Bryske
 • (1552-1586) Anne Tønnesdatter Viffert, gift Bryske
 • (1586-1614) Eiler Gertsen Bryske
 • (1614)        Maren Eilersdatter Bryske, gift Høg
 • (1614-1660) Ejler Jacobsen Høg
 • (1660-1661) Christian Urne
 • (1661-1664) Tage Eilersen Høg
 • (1664)        Sophie Eilersdatter Høg
 • (1664-1672) Henrik Harloff
 • (1672-1683) Morten Mikkelsen Hardrup
 • (1683-1689) Jens Erichsen Westengaard
 • (1689-1691) Maren Nielsdatter Bang, gift 1) Westengaard, 2) Himmelstrup
 • (1689-1705) Erik Jensen Westengaard samt søskende.
 • (1691-1705) Otto Pedersen Himmelstrup
 • (1705-1708) Jørgen Pedersen Himmelstrup
 • (1705-1708) Bertel Hauch
 • (1708-1710) Otto Pedersen Himmelstrup
 • (1710-1719) Jørgen Frederik Haxthausen
 • (1719-1720) Charlotte Amalie von Raben, gift Haxthausen
 • (1722-1729) Günther Didrik von Finecke
 • (1729-1767) Clara Theodosiusdatter von Levetzau, gift von Finecke
 • (1767-1801) Theodosius Ernst Frederik von Finecke
 • (1801-1829) Carl Philip von Blixen-Finecke
 • (1829)        Conrad Frederik Christian von Blixen-Finecke
 • (1829-1873) Carl Frederik Axel Bror von Blixen-Finecke
 • (1873-1915) Frederik Thomas H. A. C. W. von Blixen-Finecke
 • (1915)        Udstykningsforening for Sjælland og Fyns Stifter
 • (1915-1918) Jørgen, Jens og Hans Hansen
 • (1918-1920) Jørgen Hansen
 • (1920-1925) Clara Alvilda Benedikte Krag-Juel-Vind-Friis, gift von Blixen-Finecke  
 • (1925-1927) Poul Helweg Mikkelsen
 • (1927-1970) Centralforeningen Af Sygekasser i Odense Amt
 • (1970-      ) Fyns Amt
 • (2011-      ) Fonden Dallund Slot
Gårdens stamdata gennem tiden

Dallund

Dallund Slot
Dallundvej 63
5471 Søndersø
Opført ca. 1500, ombygget 1634, 1723, 1849 og 1927
Ja.Offentlig adgang til park og have
Syddanmark - Fyn og øer - Nordfyns
-
-
-
social-/sundhedsinstitution
Avlsgården blev frasolgt i 1915. Denne ejes i dag af Kirsten Pedersen og omfatter 108 ha
Fonden Dallund Slot
ois.dk, Stilling, s. 304, Estvad Petersen, s. 128
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk