Hovedbygning

Dallund er et markant tofløjet anlæg opført i grundmur, hvis gårdsrum mod vest afgrænses af en spærremur.

Nord- og østfløjens hvidkalkede mure hviler alle på kampesten. Tagene er dækket af blå tegl og gavlene er kamtakkede.

Den ældste kerne af den nuværende hovedbygning stammer formentlig fra Eiler Bryskes tid og blev bygget i ca. 1520. Eilers Bryskes hovedbygning bestod af et smalt, højt stenhus i to etager opført i røde munkesten over en kampestenssokkel. Kort efter færdiggørelsen af Eiler Bryskes bygning opførte Gert Bryske en østfløj.

Bryskernes anlæg har formodentlig været lukket mod syd og vest af to markante spærremure. Af Bryskernes anlæg er bevaret Eiler Bryskes fløj, der i dag indgår i den nuværende nordfløj.

I 1634 opførte Ejler Høeg det store ottekantede trappetårn med pyramideformet tegltag på nordfløjens sydside.

Østfløjen blev delvis fornyet i 1722-39 af oberst von Finecke. I 1800-tallet lod Carl Frederik Axel Bror von Blixen-Finecke opføre to udløberfløje på østfløjens østside, ligesom han påbegyndte en istandsættelse af hovedbygningen.

Hele anlægget fik i forbindelse med restaureringen i 1849 et markant, gotisk udtryk, som er bevaret i 2012.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er fredet.

Andre bygninger

I 1874 nedbrændte den gamle avlsgård. Et trelænget anlæg blev genopført ca. 200 meter vest for hovedbygningen, mens tomten blev inddraget i parken.

Fredningsstatus 2013: Avlsgården er ikke fredet. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Dallund

Dallund Slot
Dallundvej 63
5471 Søndersø
Opført ca. 1500, ombygget 1634, 1723, 1849 og 1927
Ja.Offentlig adgang til park og have
Syddanmark - Fyn og øer - Nordfyns
-
-
-
social-/sundhedsinstitution
Avlsgården blev frasolgt i 1915. Denne ejes i dag af Kirsten Pedersen og omfatter 108 ha
Fonden Dallund Slot
ois.dk, Stilling, s. 304, Estvad Petersen, s. 128
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk