Ejerhistorie

Dalbygaard blev oprettet i 1794 som en aflæggergård under herregården Skjørringe. Det var den daværende ejer af Skjørringe, Carl Adolph Stampe, der oprettede gården. Oprettelsen af aflæggergårde eller forpagtergårde på hovedgårdsjorden tog fart i tiden omkring landboreformerne - på Skjørringe formentlig foranlediget af en bedre udnyttelse af hoveriet, der først afløstes i tiden 1831-45 - hvor flere herregårdsejere oprettede aflæggergårde, som de bortforpagtede.

Dalbygaard, der fra starten fik hovedgårdsstatus, tilhørte Skjørringe indtil 1846, hvor Henrik Stampe solgte den til gårdens forvalter Carl Schultze parallelt med at hoveriet blev afløst. Efter Carl Schultzes død i 1897 solgte hans dødsbo året efter Dalbygaard til C. Thorsen, hvis efterkommere fortsat ejede gården i 2013.

 


Gårdens stamdata gennem tiden

Dalbygaard

Dalbyegård
Nykøbingvej 127
4850 Stubbekøbing
Stuehuset er opført 1680
Ingen oplysninger
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Guldborgsund
-
305.6 ha
-
landbrugsdrift/skovbrug
-
Jens Chr Friis Thorsen
SGS 2011, FBB
Museum Lolland Falster
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk