Hovedbygning

Kernen i den nuværende hovedbygning på Dalbygaard er opført i 1680.  Hovedbygningen, der består af en enkelt fløj i én etage karakteriseres af en markant gennemgående frontspids. Bygningen er opført i røde mursten og har et saddeltag i rødt tegl.

Hovedbygningen ligger nord for en åben gårdsplads, hvoromkring også de ældste avlsbygninger ligger. Nord for hovedbygningen findes en mindre have.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

Andre bygninger

Avlsanlægget ligger syd og sydøst for hovedbygningen. Det er et uhomogent anlæg, der består af en række enkeltstående længer. De ældste længer - opført i 1853 og 1857 - ligger umiddelbart syd for hovedbygningen og afgrænser gårdspladsen mod øst og vest.

Hovedparten af avlsbygningerne er opført i sidste halvdel af 1800-tallet, mens enkelte er opført i første halvdel af 1900-tallet.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Dalbygaard

Dalbyegård
Nykøbingvej 127
4850 Stubbekøbing
Stuehuset er opført 1680
Ingen oplysninger
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Guldborgsund
-
305.6 ha
-
landbrugsdrift/skovbrug
-
Jens Chr Friis Thorsen
SGS 2011, FBB
Museum Lolland Falster
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk