Kulturmiljø

Den vestlige bankes største tværmål er ca. 22 m. og den fremstår med stejle skrænter mod den vandfyldte grav. Toppen måler ca. 3 meter over vandets overflade i graven, og der findes her rester af en rektangulær murstensbygning. På den østlige banke findes murstensbrokker.

Fredningsstatus 2013: Voldstedet er fredet. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Christiansdal (Lolland)

Christiansdal
Erantisvej 135
4900 Nakskov
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Lolland
248 ha

landbrugsdrift/skovbrug
Christiansdal er en del af Krenkerup Gods
R.G. Reventlow-Grinling, P. Reventlow-Grinling
SGS 2011
Museum Lolland-Falster
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk