Hovedbygning

Lundegård lå oprindeligt længere mod nord, hvor der endnu er tydelige spor efter det oprindelige voldanlæg bestående at to holme omgivet af grave.

Under krigen mod Sverige i 1659 blev den daværende hovedbygning brændt af.

Christiansdal blev flyttet til sin nuværende placering i 1905-07, hvor den nu nedrevne hovedbygning blev rejst.

Den nye hovedbygning blev opført efter tegninger af arkitekt H.C. Glahn. Bygningen, der var i en etage, havde sort glaseret mansardtag. Hovedbygning havde en høj og rummelig kælder samt en veranda mod haven.

Den nye gråpudsede bygning erstattede den tidligere hovedbygning i bindingsværk  nord for anlægget fra omkring 1842, der efterfølgende blev brugt til arbejderboliger, men eksisterer ikke længere i 2013.

Hovedbygningen fra begyndelsen af 1900-tallet blev i 2003 revet ned.

Andre bygninger

De tidligere avlslænger blev nedrevet i 1905-07 i forbindelse med at gården blev flyttet længere mod syd.

Avlsanlægget består endnu af den stor trælade fra 1905 samt de tre murede længer mod nord fra samme periode. Der er yderligere kommet et par bygninger til, igennem 1900-tallet.Den store trælade er placeret længst mod syd, mens de øvrige avlsbygninger er placeret nord for denne som fire parallelle og fritliggende længer.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Christiansdal (Lolland)

Christiansdal
Erantisvej 135
4900 Nakskov
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Sjælland - Lolland/Falster/Møn - Lolland
248 ha

landbrugsdrift/skovbrug
Christiansdal er en del af Krenkerup Gods
R.G. Reventlow-Grinling, P. Reventlow-Grinling
SGS 2011
Museum Lolland-Falster
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk