Ejerhistorie

Charlottendals historie kan føres tilbage til det tidligere Antvorskov kloster. Selve klosteret blev nedlagt som følge af Reformationen 1536, men fortsatte som kongeligt len. Antvorskov blev under Frederik IV(1671-1730) ophøjet til grevskab for kongens elskerinde, Elisabeth Helene von Vieregg i 1703. Elisabeth Helene døde dog i barselssengen kort efter, og Frederik IV oprettede i stedet Antvorskov til kongeligt rytterdistrikt, som blev solgt til privat eje i 1774. Antvorskov Rytterdistrikt blev opdelt i 9 parceller, hvoraf den ene videreførte navnet Antvorskov Hovedgaard.

 I 1799 blev Antvorskov købt af Johan Christian Constantin Bruun, som delte herregården i fem dele og foruden Antvorskov oprettede fire mindre herregårde; Charlottendal, Augustendal, Idagaard og Karlsgaard - opkaldt efter hans fire børn. 

Charlottendal og de andre tre gårde blev solgt til Adam Wilhelm Hauch og Marcus Frederik Voigt i 1806. De nye ejere foretog en gennemgribende opsplitning af det store godskompleks. I perioden mellem 1807 og 1808 blev størstedelen af bøndergodset solgt fra. I 1808 solgte de Charlottendal til Frederik Nielsen Bøgvad, der to år senere videresolgte gården til Hartvig Frisch.

I 1815 købte Hartvig Frisch også Augustendal, og de to gårde var således igen samlet. I 1817 blev gårdene arvet af sønnerne Frederik Emil og Constantin Frisch. I 1823 lykkedes det dog for Constantin Frisch at udkøbe sin brors andel af gårdene. Constatin Frisch samlede efterfølgende de to gårde til det nuværende Charlottendal.

I 1847 solgte Constantin Frisch Charlottendal til Carl de Neergaard. Efter hans død i 1850, blev gården arvet af nevøen Charles Adolph Denis de Neergaard, der opførte gårdens nuværende hovedbygning. I 1908 overgik gården til sønnen Viggo de Neergaard.

Charlottendal er i 2013 ejet af Forsvarskommandoen og huser Antvorskov Kaserne.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Charlottendal

Antvorskov Kaserne - Charlottedal
Charlottedal Allé 4
4200 Slagelse
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Sjælland - Slagelse
-
-

kaserne
-
Staten - Forsvarskommandoen
ois.dk, forsvaret.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk