Hovedbygning

Hovedbygningen består af en fløj i én etage. Bygningen er opført i grundmur og har rødt tegltag. Den har en gennemgående frontspids og rummer en stor lejlighed.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

Andre bygninger

Avlsgården er, ligesom hovedbygningen, opført i grundmur.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Charlottendal

Antvorskov Kaserne - Charlottedal
Charlottedal Allé 4
4200 Slagelse
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Sjælland - Slagelse
-
-

kaserne
-
Staten - Forsvarskommandoen
ois.dk, forsvaret.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk