Hovedbygning

Johan Frederik Christoffer Winde overtog Burholt efter sine forældre i 1832, og i 1843 ombyggede han den eksisterende hovedbygning og opførte en ny midterfløj.

Resterne af den gamle hovedbygning gik til i en brand i 1853, hvorefter Johan Winde forlængede sin nye midterfløj fra 1843 og opførte to nye sidefløje. Byggeriet stod færdigt i 1857.

Den trelængede gård er i én etage.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

Andre bygninger

Over for hovedbygningen ligger et større anlæg bestående af tre separate bygninger, der sammen med hovedbygningen indrammer gårdspladen.

Bygningerne er af nyere oprindelse og blev i 2013 brugt i driften af en mindre landbrugsvirksomhed.

Fredningsstatus 2013: Anlægget er ikke fredet.

Gårdens stamdata gennem tiden

Burholt

Gl. Buurholt Hovedgaard
Buurholtvej 11
9700 Brønderslev
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Nordjylland - Brønderslev
-
-
46 ha 
 - ager 40 
 - andet 6 
landbrugsdrift/skovbrug
-
Visti Møller
SGS 2011
Visti Møller
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk