Hovedbygning

Brusgaard nævnes første gang i de skriftlige kilder i 1393, men det er ukendt, hvordan hovedbygningen fra 1300-tallet så ud.

Ifølge en indskriftstavle opførte Niels Jonsen en ny hovedbygning i 1590-94. Denne hovedbygning var opført på et voldsted, der endnu kan ses i haven i 2013. Bygningen var grundmuret og opført i to etager med hjørnetårne. Den havde to runddele på sydsiden og et trappetårn mod nord. Formen kendes fra tidligere byggerier i 1500-tallet, men var stærkt forældet i 1590, hvorfor der muligvis er tale om en ombygning på dette tidspunkt.

I 1801 blev renæssancebygningen formentlig revet ned, og til gengæld blev der opført et bindingsværkshus på det sted, hvor Brusgaard ligger i 2013.

Den nuværende hovedbygning er opført af Alfred Hansen i 1889 og er en ommuring af bindingsværkshuset fra 1801. Bygningen er grundmuret og opført i en enkelt fløj i én etage. Den er pudset hvid og har mansardtag. Mod gårdspladsen er den udstyret med frontspids, og mod haven er der en terrasse.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er udpeget som bevaringsværdig med middel bevaringsværdi.

Andre bygninger

Avlsbygningerne ligger på de resterende tre sider rundt om gårdspladsen. Avlsbygningerne er grundmurede og har gavle i træ. De har fladbuede vinduer samt saddeltag.

Fredningsstatus 2013: Dele af avlsbygningerne er udpeget som bevaringsværdige med middel bevaringsværdi.

 

Gårdens stamdata gennem tiden

Brusgaard

Den Skandinaviske Designhøjskole
Brusgårdsvej 25
8960 Randers SØ
Ingen oplysninger
Ingen oplysninger
Midtjylland - Randers
-
-
skolebrug
Kaldes også Bruusgård
Den Skandinaviske Designhøjskole
ois.dk, designhojskolen.dk
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk