Kulturmiljø 

Brorupgård ligger syd for Tude Å et stykke øst for landevejen Slagelse-Kalundborg. Herregården ligger i et åbent og meget lidt kuperet terræn.

Sognets østlige del er dækket af Valbygård Skov. Terrænet er bakket eller bølget, og undergrunden består af leret sand. Jordbunden kan være mulddækket, og bøg er den dominerende træsort.

Der er flere fredede oldtidsminder i området. Disse omfatter flere langdysser, dyssekamre, høje og runddysser. I 1775 foretog Nationalmuseet udgravninger, som viste, at området dækkede over den sløjfede landsby St. Valby, som går tilbage til vikingetiden. Affaldsgruber viser endvidere, at stedet har været beboet i yngre stenalder. 

Gårdens stamdata gennem tiden

Brorupgaard

Brorup
Kalundborgvej 115
4200 Slagelse
Stuehuset er opført 1901
Ingen oplysninger
Sjælland - Slagelse
-
259 ha 
landbrugsdrift/skovbrug
Brorup er en del af Valdbygaard Gods, der også omfatter bl.a. sædegården Valdbygaard og har et samlet areal på 1107 ha
Jørgen Peter Bech
SGS 2011, ois.dk, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk