Hovedbygning

Brorupgaards tidligere hovedbygning blev opført i 1675 af Poul Nielsen. Bygningen var oprindeligt et beskedent våbenhus. Den var opført i grundmur og var stråtækt, dog med tegl i tagskægget. Den var ca. 30 alen lang samt ca. 18 alen dyb og var enten opført i røde sten eller rødkalket. Bygningen havde 16 vinduer med små ruder lagt i bly. Indgangsdøren lå på sydsiden imod borggården. Det meste af dette anlæg nedbrændte i 1809. Hovedbygningen overlevede dog branden, men blev i samme ombæring sat i stand. En lynbrand i 1856 var skyld i, at hele bygningskomplekset nedbrændte.

Brorupgaards nuværende hovedbygning er opført efter branden i 1856 og udvidet i 1880'erne. Bygningen blev opført af A. W. Bech. Den blev placeret et andet sted end den foregående hovedbygning og kom til at ligge tættere på landevejen Slagelse-Kalundborg. Den er opført i grundmur og oprindelig tækket med skifer. Dette tag blev dog erstattet af et tegltag i 1943.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er ikke fredet.

Andre Bygninger

Avlsbygningerne er delvist nyopførte efter en brand i 1901. Bygningerne er opført i grundmur.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede.

Gårdens stamdata gennem tiden

Brorupgaard

Brorup
Kalundborgvej 115
4200 Slagelse
Stuehuset er opført 1901
Ingen oplysninger
Sjælland - Slagelse
-
259 ha 
landbrugsdrift/skovbrug
Brorup er en del af Valdbygaard Gods, der også omfatter bl.a. sædegården Valdbygaard og har et samlet areal på 1107 ha
Jørgen Peter Bech
SGS 2011, ois.dk, FBB
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk