Hovedbygning

Broksøs hovedbygning blev opført mellem 1915 og 1916 under Margrethe Posts ejerskab. Bygningen, der er tegnet af arkitekten G. B. Hagen, har det gamle herregårdsanlæg som forbillede. Det er et anseeligt, hvidkalket bygværk i to etager opført i grundmur. I begge hjørner ned mod haven er der opført to tårne, mens indgangen mod gårdspladsen prydes af en stor trappeopgang.

Den nuværende hovedbygning afløste en gammel bindingsværksbygning i en etage, som formentlig var opført af Otto Krabbe i starten af 1700-tallet.

Fredningsstatus 2013: Hovedbygningen er udpeget som bevaringsværdig med høj bevaringsværdi.

Andre bygninger

Avlsbygningerne stammer fra forskellige perioder. De ældste bindingsværkshuse er fra omkring 1850, men også Frederik Vilhelm og Margrethe Post opførte i begyndelsen af 1900-tallet nye avlsbygninger. I 2013 hører der 15 huse under Broksø, og det er bl.a. muligt at leje en af de gamle bindingsværkshuse.

Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er ikke fredede.

Gårdens stamdata gennem tiden

Broksø

Broksø
Broksøvej 60
4160 Herlufmagle
Hovedbygningen er opført 1915-16
Kan kun ses udefra
Sjælland - Næstved
510 ha
1081 ha 
 - ager 709 
 - eng 85 
 - skov 175 
 - sø 2 
 - park/have 2 
 - forpagtet 105 
 - andet 3 
landbrugsdrift/skovbrug - boligudlejning - jagt/jagtudlejning
-
Cathrine Riegels Gudbergsen
SGS 2011, visitdenmark.dk, Roussell, bd. 4, s. 416
Bent Olsen
Se gårdens udvikling
Hvem er vi

Dansk Center for Herregårdsforskning er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Nationalmuseet, Arkitektskolen Aarhus og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet. Centret holder til på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet og har til formål at fremme og koordinere forskning, forskeruddannelse, dokumentation og formidling af herregårdens kulturhistorie.

Dansk Center for Herregårdsforskning
Randersvej 2 T (+45) 86483001
8963 Auning F (+45) 86483181
Danmark dch@gammelestrup.dk